หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา : ความสำเร็จ
ความสำเร็จ
กันยายน 2542 รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002
พฤษาคม 2543 รับรองสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001
กันยายน 2543 รางวัลความปลอดภัยดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2543
พฤศจิกายน 2543 รางวัลคุณภาพมาตรฐาน QS 9000
พฤษภาคม 2545 รางวัลชนะเลิศระดับเพชร จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าระดับโลก
กุมภาพันธ์ 2547 รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949 แห่งแรกในอาเซียน
พฤษภาคม 2547 รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2547
กันยายน 2547 รับรองมาตรฐานการวิจัยห้องแลบ ISO/IEC 17025
ธันวาคม 2547 รางวัลเทียนส่องใจปี 2547 โดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาติไทย
พฤษภาคม 2548 เริ่มการผลิตรถฟอร์ด เรนเจอร์ โอเพ่น แคป รถมาสด้า ไฟเตอร์ โอเพ่นแคป และ รถฟอร์ด เอเวอร์เรสต์
พฤษภาคม 2548 รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2548
พฤศจิกายน 2548 รางวัลชนะเลิศระดับทองในการประกวด 5ส แห่งประเทศไทย
พฤษภาคม 2549 รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2549
กุมภาพันธ์ 2550 ฉลองการผลิตรถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์สำเร็จรูปคันที่ 1,000,000
พฤษภาคม 2550 รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ปี 2550
พฤษภาคม 2550 รางวัล Golden of AIDS ASO Award ปี 2550
พฤษภาคม 2551 รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ปี 2551(5 ปีติดต่อกัน)
ธันวาคม 2551 รางวัลสวนสวยในโรงงาน สวนงามในนิคมอุตสาหกรรม โดย มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
พฤษภาคม 2552 การรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ASO-T Thailand แพลทินัม (ระดับยอดเยี่ยม) โดย กระทรวงแรงงาน และสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์
กรกฏาคม 2552 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ปี 2553
กรกฏาคม 2554 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ปี 2554 (8 ปีติดต่อกัน)
มีนาคม 2556 รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ร่วมกับกลุ่มบริษัท Ford ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก
เมษายน 2558 รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ห้องทดสอบสารมลพิษ (EU Stage 2, 3, 4, 5 และ OBDสำหรับเบนซิน EU Stage 2, 3,4,5 และ OBD สำหรับดีเซล), ECE 101 Emission of Carbon Dioxide Fuel Consumption ห้องทดสอบสารมลพิษมาตรา 5: EU Stage 4 เบนซิน, ดีเซล และ OBD
กรกฎาคม 2558 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2558 (ระดับประเทศ) (ประเภทมีสหภาพแรงงาน)